Tanichthys

Aankondiging

 

Iedere 2de maandag een samenkomst van de zeewatergroep Sabella

Vergaderzaal Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

 

Iedere 4de maandag een samenkomst van de zoetwatergroep

OCR, Runkstersteenweg 149, Hasselt

 

Volgende activiteiten

 

Dinsdag 16/04/2024 om 18.30 u

Op bezoek bij GEJO!

Gouden Kruispunt 28, 3390 Tielt-Winge

Car-pool Hasselt-Zuid om 18.00 u

 

Vrijdag 19/04/2024 om 20.00 u (deuren: 19.30 u).

Het beste van mijn Zuid-Amerika expedities door Ernst van Genne

OC Cor, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen

Car-pool Hasselt-Zuid om 19.00 u

 

 

Maandag 13/05/2024 om 20.00 u 

 Waar moet je op letten om een mooi zeeaquarium te hebben?

Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

 

Maandag 27/05/2024 om 20.00 u 

 Waar moet je op letten om een mooi zoetwateraquarium te hebben?

OCR, Runkstersteenweg 149, Hasselt 

 

Zondag 07/07/2024 van 10.00 u tot 16.00 u.

LIMBEURS

Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest

Meer info zie www.limbeurs.be 

 

 

 

Zaterdag 21/09/2024 van 09.00 u tot 20.00 u.

BBAT BONDSDAG

 OntmoetingsCentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395, 3500 Hasselt

 

 

Bezoek ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/tanichthys.hasselt

 

Klik hier om een film te bekijken over het 2de Internationaal Aquarium Treffen 2016

 

Klik hier voor een film over het IAT 2013

Algemene info

De Koninklijke aquarium- terrarium- en tuinvijververeniging Tanichthys Hasselt VZW is al sinds 1949 actief in Limburg. Als één van de oudste verenigingen in Limburg kunnen we terugblikken op tal van activiteiten, zoals het organiseren van diverse tentoonstellingen, ruilbeurzen, uitstappen en tal van andere manifestaties. We zullen ook in de toekomst deze tendens verder zetten.

Heb je interesse om lid te worden, of wens je meer informatie, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden (zie het tabblad "contact") of stuur een e-mailtje of vul het invulformulier in.

Lid worden van onze vereniging geeft tal van voordelen zoals:

 • 22 leerrijke bijeenkomsten met films, dia's, besprekingen over diverse onderwerpen
 • Maandelijks een boeiend tijdschrift "AQUA LIMBURG" over onze hobby met verenigingsnieuws, diverse artikelen over vissen, planten, terrariumdieren, etc...
 • Gezamelijke uitstappen naar tentoonstellingen, natuurparken, enz...
 • Een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur staat gratis ter beschikking van onze leden
 • Een abonnement op het uniek tijdschrift "AQUARIUMWERELD", uitgegeven door Belgische Bond Voor Aquarium- en Terrariumhouders
 • Korting in verschillende winkels op vertoon van uw lidkaart
 • Gratis in bruikleen van diverse materialen zoals aquariums, filters, verwarming, ...
 • Hulp bij al uw problemen

 

 

In 1949 staken enkele Hasseltse aquariumliefhebbers de koppen bij elkaar om een vereniging in het Hasseltse te stichten. Op 1 januari 1950 was die vereniging een feit. Datzelfde jaar werd er ook aangesloten bij de BELGISCHE BOND VOOR AQUARIUM EN 'TERRARIUM HOUDERS (B.B.A.T.)

De doelstelling was toen, en nu ook nog, te praten met liefhebbers om ervaringen uit te wisselen en om vissen en planten te ruilen. Of, zoals onze statuten het vermelden, hebben wij tot doel onder de aquarium-, terrarium- en tuinvijverhouders de liefhebberij uit te breiden. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bescherming, de verdediging en de bevordering van het aquarium- terrarium- en tuinvijverhouden en het kweken van dieren, op zich te nemen. In 1994 zijn wij van een feitelijke vereniging overgegaan naar een vereniging zonder winstgevend doel (VZW) en zijn we verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Een terugblik werpen op alle activiteiten die we regelmatig ondernemen is een hopeloze taak. Maandelijks houden wij twee bijeenkomst over diverse onderwerpen: zoals het inrichten van een aquarium, terrarium, paludarium of een tuinvijver, ziekten, diverse technieken, kweken, biotoop- en reisverslagen enz.... Dit met gastsprekers uit binnen- en buitenland, dit alles word geïllustreerd met prachtige diareeksen of films. Ook onze jaarlijkse uitstap heeft ons naar diverse plaatsen gebracht. Zoals Amsterdam, Arnhem, Keulen, Dusseldorf, Antwerpen, Rotterdam. Regelmatig brengen we ook in groepsverband een bezoek aan een tentoonstelling van een zustervereniging in Vlaanderen. Wij treden ook naar buiten voor het grote publiek met een eigen tentoonstelling. Ook de info- en hobbybeurs en diverse tentoonstellingen kunnen rekenen op een stand van onze vereniging. Andere activiteiten zijn, dit in de schoot van de LIMBURGSE FEDERATIE, de LIMBEURS (de grootste ruil- en verkoopbeurs van onze hobby van de BENELUX) en de LIMBURGSE HUISKEURING.

Zoals men wel kan merken is TANICHTHYS-HASSELT VZW een vereniging die niet stil zit.

Indien u in het bezit zou zijn van een "levend schilderij", of indien u er ooit aan zou beginnen met een aquarium, en/of terrarium - tuinvijver. Dan kan het gebeuren dat dit prachtig iets een grote fiasco wordt. Wat verliezen er heel veel mensen uit het oog? Dat wij hier te doen hebben met levende dieren, deze moeten met de nodige aandacht verzorgd worden. Dus onze eerste betrachting zou moeten zijn, de vissen, planten en dieren in leven te houden op een fatsoenlijke manier, indien mogelijk moeten we er zelfs mee kunnen kweken. Wist u dat sommige liefhebbers dieren en vissen in hun bezit hebben die in de natuur zijn uitgemoord door de industrialisatie en ontginning van hun natuurlijke biotopen? Dank zij deze mensen heeft men deze vissen of dieren terug kunnen uitzetten op een andere plaats in de vrije natuur. Zo blijft het bestaan van deze soorten verzekerd.

Als beginnend of gevorderde liefhebber komt men soms tot de vaststelling dat er zich een probleem voortdoet dat men zelf niet kan oplossen. Waar kan men dan terecht? De enige oplossing is contact te zoeken met ervaren liefhebbers. Deze kan men vinden in een vereniging zoals de onze. De meer ervaren liefhebbers zullen u trachten met raad en daad bij te staan. Door regelmatige deelname aan de verschillende activiteiten en bijeenkomsten kan de liefhebber ervaring en routine verkrijgen. Op die manier leert men fouten te ontdekken, die men kan verbeteren en/of vermijden, waar men anders jaren voor nodig zou hebben en veel leergeld zou voor moeten betalen en dit ten koste van de levende dieren en planten.

Het voornaamste doel van de vereniging is dat er binnen een vrienden-sfeer elkaar een vriendelijke hand wordt toegereikt, elkeen met zijn eigen ideeën en creativiteit, zodat onze vrijetijdsbesteding zinvol is met een hart voor de natuur.

WAT BIEDT ONZE VERENIGING U?

 • Maandelijks een boeiend informatief tijdschrift "AQUA LIMBURG” over onze hobby met verenigingsnieuws (10 nummers per jaar)
 • 22 leerrijke ledenvergaderingen met films, dia's, besprekingen over diverse onderwerpen.
 • Een zeewatergroep “Sabella” waar het houden van rifaquaria nader wordt bestudeerd
 • Gezamenlijke uitstappen naar tentoonstellingen, natuurparken enz...
 • Een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur staat gratis ter beschikking voor de leden.
 • Een abonnement op het unieke tijdschrift "AQUARIUMWERELD" uitgegeven door de BELGISCHE BOND VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMHOUDERS.
 • Korting in verschillende winkels op vertoon van uw lidkaart.
 • Hulp bij al uw problemen
 • Enz...
 • Maar boven alles een vriendensfeer!

 

logo