Events Calendar

Voordracht Rainbowshiners door Filip Maes

Monday 27 November 2017 08:00pm - 11:00pm
by Germain LeysHits : 210
Op het moment van schrijven zijn er in het Notropis genus een 89 erkende soorten.
En er zijn al een paar soorten gemarkeerd als "uitgestorven". Niet allemaal zijn ze
even kleurrijk als de bekendste N. chrosomus of Rainbowshiner. Maar dat er nog
meer kleurrijke en interessante soorten tussen zitten gaan we ontdekken op de
volgende vergadering. Zilverhaai voorzitter Filip Maes heeft intussen al heel wat
Rainbowshiners gekweekt. Al meerdere liefhebbers hebben intussen nakweek van
bij hem rondzwemmen.
In de lezing komen dus meerdere "shiners" aan bod, maar ook hoe de kweek verloopt.
En wat dit genus nu voor de aquaristiek zo interessant maakt, leren we ook.
Ook passeren een paar andere soorten de revue, zou je een speciaalaquarium van de streek van herkomst willen nabootsen.
Alweer een zeer interessante voordracht over vissen die relatief gemakkelijk te
houden zijn.
Tijdens de pauze onze traditionale tombola.
Location : Ontmoetings centrum runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt, België

Back