Tanichthys

Events Calendar

Tanichthys-Hasselt 70 jaar

Friday 15 November 2019 04:00pm - 10:00pm
by Germain LeysHits : 147
In 1949 werd er onder impuls van enkele aquariumliefhebbers een vereniging in Hasselt opgericht. Op 15 november 1949 was die vereniging een feit. Datzelfde jaar werd er ook aangesloten bij de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders (B.B.A.T.)

De doelstelling was toen, en nu ook nog, te praten met liefhebbers om ervaringen uit te wisselen en om vissen en planten te ruilen. Of, zoals onze statuten het vermelden, hebben wij tot doel de liefhebberij onder de aquarium-, terrarium- en tuinvijverhouders uit te breiden. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bescherming, de verdediging en de bevordering van het aquarium- terrarium- en tuinvijverhouden en het kweken van dieren, op zich te nemen. In 1994 zijn wij van een feitelijke vereniging overgegaan naar een vereniging zonder winstgevend doel (VZW) en zijn we verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Op 15 november bestaan we dus 70 jaar. Een terugblik werpen op alle activiteiten die we regelmatig ondernemen is een hopeloze taak. Maandelijks houden wij twee bijeenkomsten over diverse onderwerpen zoals het inrichten van een aquarium, terrarium, paludarium of een tuinvijver, ziekten, diverse technieken, kweken, biotoop- en reisverslagen enz.... Dit met gastsprekers uit binnen- en buitenland. Dit alles wordt geïllustreerd met prachtige Powerpoints of films. Ook onze jaarlijkse uitstap heeft ons naar diverse plaatsen gebracht, zoals Amsterdam, Arnhem, Keulen, Düsseldorf, Antwerpen, Rotterdam. Regelmatig brengen we ook in groepsverband een bezoek aan een tentoonstelling van een zustervereniging in Vlaanderen. Regelmatig treden wij ook naar buiten voor het grote publiek met een eigen tentoonstelling. Andere activiteiten zijn, dit in de schoot van de Limburgse Federatie, de Limbeurs, de grootste ruil- en verkoopbeurs van onze hobby door liefhebbers in de BeNeLux en de Limburgse huiskeuring, een keuring van diverse Limburgse vivaria.

Zoals men wel kan merken is Tanichthys-Hasselt vzw een vereniging die niet stil zit.

Indien je in het bezit bent van een "levend schilderij", of indien je ooit zou beginnen met een aquarium, en/of terrarium, tuinvijver, dan kan het gebeuren dat dit prachtig iets een grote fiasco wordt. Wat verliezen er heel veel mensen uit het oog? Dat wij hier te doen hebben met levende dieren. Deze moeten met de nodige aandacht verzorgd worden. Dus onze eerste betrachting zou moeten zijn, de vissen, planten en dieren in leven te houden op een fatsoenlijke manier, indien mogelijk moeten we er zelfs mee kunnen kweken.

Wist je dat sommige liefhebbers dieren en vissen in hun bezit hebben die in de natuur zijn uitgemoord door de industrialisatie en ontginning van hun natuurlijke biotopen? Dank zij deze mensen heeft men deze vissen of dieren terug kunnen uitzetten op een andere plaats in de vrije natuur. Zo blijft het bestaan van deze soorten verzekerd.

Als beginnend of gevorderde liefhebber komt men soms tot de vaststelling dat er zich een probleem voortdoet dat men zelf niet kan oplossen. Waar kan men dan terecht? De enige oplossing is contact te zoeken met ervaren liefhebbers. Die kan je vinden in een vereniging zoals de onze. De meer ervaren liefhebbers zullen je trachten met raad en daad bij te staan. Door regelmatige deelname aan de verschillende activiteiten en bijeenkomsten kan de liefhebber ervaring en routine verkrijgen. Op die manier leer je fouten te ontdekken, die je kan verbeteren en/of vermijden, waar je anders jaren voor nodig zou hebben en veel leergeld zou voor moeten betalen en dit ten koste van de levende dieren en planten.

Het voornaamste doel van de vereniging is dat er binnen een vriendensfeer elkaar een vriendschappelijke hand wordt toegereikt, elkeen met zijn eigen ideeën en creativiteit, zodat onze vrijetijdsbesteding zinvol is met een hart voor de natuur.

WAT BIEDT ONZE VERENIGING U?

•Maandelijks een boeiend informatief tijdschrift "Aqua-Limburg” over onze hobby met verenigingsnieuws (10 nummers per jaar)
•Twintig leerrijke ledenvergaderingen gegeven door gekende sprekers aan de hand van films, dia's en PowerPoint presentaties over diverse onderwerpen.
•Een zeewatergroep “Sabella” waar het houden van rifaquaria nader wordt bestudeerd
•Een zoetwatergroep die alle facetten van het zoetwater aquarium toelicht.
•Gezamenlijke uitstappen naar tentoonstellingen, natuurparken enz...
•Een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur staat gratis ter beschikking voor de leden.
•Een abonnement op het unieke tijdschrift "Aquariumwereld" uitgegeven door de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders.
•Korting in verschillende winkels op vertoon van uw lidkaart.
•Hulp bij al uw problemen
•Enz...
•Maar boven alles een vriendensfeer!

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de vereniging willen we ons engageren en financieel inspannen om jongeren aan te werven. Tot wel 70 jongeren kunnen zich kosteloos aansluiten bij onze vereniging. Zij zullen dan ons aquarium tijdschrift "Aqua-Limburg" (digitaal) en het maandelijkse magazine “Aquarium Wereld” van De Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders (BBAT) gratis ontvangen.

Jongeren van zes tot achttien kunnen hiervan gebruik maken, de hulp, het advies, het leren van vaardigheden en de interesses opwekken bij de start of onderhoud van een kleine onderwaterwereld moeten tot doel hebben de jeugdige liefhebber in de aquarium- en terrariumhobby wegwijs te maken.

Bij een bezoek aan een van onze vergaderingen of op eenvoudig verzoek krijgen ze zelfs het laatste nieuwe boekje van de BBAT, het logboek van de jonge aquariaan "AQUARISTIEK voor KIDS".

Onder het motto "De jeugd is de toekomst" zal dit initiatief zeker bijdragen tot het verantwoord houden en verzorgen van deze levende wezentjes.

Kom gerust eens langs op één van onze activiteiten, elke tweede maandag van de maand om 20u00 in Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 224, 3500 Hasselt voor de zeewaterliefhebbers en de vierde maandag van elke maand om 20u in het Ontmoetingscentrum Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt voor de zoetwaterliefhebbers.

Meer info zie www.tanichthys.be of bij de voorzitter, Ludo Jermei, Runkstersteenweg 33, 3500 Hasselt, ( 011/27.48.37 of bij de secretaris Germain Leys, Boomkensstraat 88, 3500 Hasselt, ( 011/27.16.12. Volg ons op Facebook: Tanichthys Hasselt.
Location : Oud-Stadhuis Hasselt en Smaaksalon, Maastrichterstraat 61, 3500 Hasselt

Back